• You need to request for access approval to download the papers (Ko na bubuti te kariaia b’a ko aonga ni kona ni karekei taian beeba n reirei n Tabati)
  • Please contact the YCL Office for the details on phone number 75022149 or email at ycl@kuc.org.ki (Taiaoka reitaki ma aobitin te YCL ibukin rongorongona n te tareboon ae 75022149 ke te imeeri ae ycl@kuc.org.ki)
  • Else you can go ahead with the download now (ke ko a kona ni karekei taian beeba n reirei n Tabati ngkai) – PLEASE CLICK THIS LINK BELOW TO DOWNLOAD (Kotea te toma ae i nano aio ni karekei taian beeba n reirei n Tabati)

download